Hvor skal SCADA-systemet plasseres – IT eller OT?

Moderne industrielle kontrollsystemer som baserer seg på åpen kommersiell teknologi gir enklere tilgang til verdifulle data, men introduserer også en økt risiko for cyberangrep. Segmentering av IT og OT er et av tiltakene for å senke risikoen, men hvor plasserer man de ulike systemene? Industrielle kontrollsystemer så dagens lys midt på 70-tallet. Systemene var den gang proprietære og krevde spesialkompetanse. Svært få kjente til teknologien, og cyberkriminalitet var ikke et tema. Etter hvert som systemene ble modernisert på 80- og 90- tallet, ble kommersielle teknologier introdusert for fullt. Standard ethernet ble tatt i bruk for kommunikasjon, og software ble installert på Windows-baserte plattformer. Integrasjoner og datautveksling med andre systemer ble forenklet, og grunnlaget for en effektiv digitalisering ble etablert.

Top News