Smart city i cyberbezpieczeństwo tematem dyskusji w czasie Polsko-Estońskiego Forum Biznesu

Smart city oraz problematyka cyberbezpieczeństwa były jednym z głównych tematów Polsko-Estońskiego Forum Biznesu. W wydarzeniu uczestniczył m.in. minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau oraz przedstawiciele przedsiębiorców. 

Top News