Derfor bør Cyber Security være en KPI for industribedrifter

Det er på tide å  p lassere   cyber   security   der det hører hjemme, i styrerommet. Det gjør du ved å etablere  cyb er  security  som en KPI for bedriften. 

Top News